تبلیغات
♥♥شعرهای عاشقانه♥♥ - معشوقه ای...

معشوقه ای...

معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!!

ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش

به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!![ چهارشنبه 16 اسفند 1391 ] [ 05:31 ب.ظ ] [ tannaz ] [ نظرات() ]